Bengtskärin luonto

Bengtskär on karu kallioluoto avomeren äärellä. Saaren eteläpuolella on vain merta, Viron rannikolle asti. Kovissa myrskyissä aallot voivat vyöryä koko saaren yli. Rankat olosuhteet rajoittavat sekä eläimien että kasvien selviytymismahdollisuuksia saaressa. Varsinkin talvesta selviäminen on haasteellista.

Ankarissa olosuhteissa selviytyvät eläinlajit

Ympärivuotisesti majakalla elää sammakoita ja rupisammakoita sekä lepakoita, mutta ei esimerkiksi käärmeitä, hyttysiä, punkkeja tai hiiriä ja rottia. Sulkasääskiä esiintyy ajoittain suurina parvina ja hämähäkit kutovat verkkojaan majakan graniittiseinillä. Hylkeet vierailevat silloin tällöin saaressa, mutta Bengtskär ei ole mikään hyljeluoto. Lähin hyljeluoto Ytterland sijaitsee noin neljän kilometrin päässä Bengtskäristä länteen.

Muuttolintujen lepopaikka

Kevät- ja syysmuuton aikana majakkasaari on suosittu lepopaikka monille lintulajeille. Saaressa on bongattu yli 200 lintulajia, mitä on pidettävä merkittävänä määränä ottaen huomioon, että koko Suomessa on bongattu runsaat 400 lajia. Saaressa pesii pääosin haahkoja, mutta myös muutama västäräkki ja pääskynen.

Haahkojen paratiisi

Kun Bengtskärin majakan korjausrakentaminen alkoi 1990-luvun alussa, asumattomalla luodolla pesi vuosittain 4-5 haahkaa. Sen jälkeen kun majakka vuonna 1995 avattiin yleisölle museo- ja vierailumajakkana, pesivien lintujen lukumäärä rupesi vuosi vuodelta kasvamaan. Vuonna 2018 luodolla pesi kaikkiaan 400 haahkaa, eli määrä kasvoi kahdenkymmenen vuoden aikana 100-kertaisesti! Samaan aikaan tutkijat sekä Suomessa että Ruotsissa raportoivat hälyttävän nopeasta ja suuresta haahkakadosta saaristoalueilla.

Miten on selitettävissä, että haahkakanta on kasvanut näin voimakkaasti karulla luodolla, joka on 150 m pitkä ja 100 m leveä? Vastaus on selvä: Ihmisen jatkuva läsnäolo pesimisaikana takaa sen, että haahkat voivat saaressa pesiä turvassa luonnollisilta vihollisiltaan. Haahkat ovat oppineet elämään sovussa majakan henkilökunnan ja päivittäisten vieraiden kanssa. Emot rakentavat pesiään joka paikkaan, jopa helikopterikentän laidalle ja majakan pääsisäänkäynnin viereen.