Naturen på Bengtskär

Bengtskär är en karg klippö i yttersta havsbandet. Söder om ön finns endast hav, ända fram till Estlands kust. Vid hård storm kan vågorna vältra sig över hela ön. De hårda förhållandena begränsar möjligheterna till överlevnad både för växter och för djur. Det är speciellt utmanande att klara sig över vintern.

Foto av solig dag.

Djur som övervintrar

Grodor, paddor och fladdermöss lever året om på Bengtskär, men där finns inga ormar, möss, råttor, myggor eller fästingar. Tidvis förekommer svärmar av fjädermyggor, och spindlarna väver sina nät på fyrens granitväggar. Ibland kommer sälar på besök, men Bengtskär är ingen sälbåda. Fyra kilometer väster om Bengtskär ligger en sälbåda som heter Ytterland. Det är troligen därifrån sälar kommer på besök.

Foto av en padda.
Foto av en gråsäl.

Rastplats för flyttfåglar

Under vår- och höstflyttningen är Bengtskär en populär rastplats för flyttfåglar. Drygt 200 olika fågelarter har observerats på ön, vilket kan anses anmärkningsvärt, eftersom antalet arter, som iakttagits i hela Finland är drygt 400.

Foto av en kungsfågel.
Foto av en vadare (fågel).
Foto av en flygande fågelflock.

Ejdrarnas paradis

Innan reparationerna på Bengtskär inleddes i början av 1990-talet häckade 3-5 ejdrar årligen på den obebodda ön. Efter att fyren 1995 öppnades som en musei- och besöksfyr, började antalet häckande fåglar öka år för år. År 2020 fanns det 466 ejderbon på ön - en hundrafaldig ökning! Samtidigt slog forskare i Finland och Sverige larm om att ejderbeståndet i skärgården minskat katastrofalt.

Hur kan man förklara att ejderbeståndet ökat så kraftigt på ett litet skär, som är 150 meter långt och 100 meter brett? Svaret är klart: Människans ständiga närvaro under häckningstiden håller ejdrarnas naturliga fiender på avstånd. Havsörnen, trutarna och kråkorna är så rädda för människan, att de inte vågar störa de häckande fåglarna. Ejdrarna å sin sida har lärt sig att lita på fyrpersonalen och på besökarna. Ådorna bygger bo överallt, tillochmed invid helikopterplattan och fyrens huvudingång.

Ifall vår unika ejderkoloni intresserar dig kan du boka in dig på vårens ejdersafari via WilsonCharter.fi.

Foto av en ejder.