Samarbete för fyrens och skärgårdens bästa

Åbo universitet och Turun Yliopistosäätiö (stiftelsen för Åbo universitet)

Inom ramen för Skärgårdens utvecklingsprojekt inledde Fortbildningscentralen vid Åbo universitet år 1992 reparationerna av Bengtskärs fyr. År 1995 stod fyren färdig som musei- och besöksfyr och sedan dess har den lockat talrika besökare till skärgården. Målet att befrämja skärgårdsturismen har lyckats över förväntningarna.

När Sjöfartsstyrelsen år 1999 meddelade att fyren kommer att säljas, vände sig Åbo universitet till Turun Yliopistosäätiö för att höra sig för om stiftelsens möjligheter och intresse för att bli ägare till fyren. Anskaffningen förverkligades år 2000 och sedan dess har stiftelsen administrerat fyren i samarbete med Åbo universitet och företaget Bengtskär Ab. Ansvarstagandet för fyren är ett konkret exempel på att Åbo universitet vill befrämja den regionala utvecklingen i sitt eget närområde.

Stiftelsen Turun Yliopistosäätiö har som syfte att stöda Åbo universitetets verksamhet. Stiftelsens huvuduppgift är att förvalta de fonder, från vilka stipendier utdelas. Vid sidan av den allmänna fonden har stiftelsen ca 60 specialfonder med en årlig utdelning om över en miljon euro. Separat från investeringsförmögenheten äger och förvaltar stiftelsen kulturella objekt, som stöder universitetets verksamhet. Till dessa hör, förutom Bengtskärs fyr, Vanhalinna seminarie- och kulturcentrum i Lundo och det av Alvar Aalto planerade huset Villa Tammekann i Dorpat.

Stiftelsens Bengtskär-fond förkovras via donationer och insamlingar. Bengtskär Ab som handhar turismen svarar också för underhållet och de årliga reparationerna, med för större grundreparationer (såsom förnyandet av tornets fogar under år 2006, som kostade över 200 000 euro) insamlas medel via särskilda insamlingskampanjer.

Delegationen för Bengtskär

För att befrämja verksamheten på Bengtskär tillsätter Stiftelsen för Åbo universitet ett samarbetsorgan, som kallas Delegationen för Bengtskär. Förutom från stiftelsen finns i delegationen representanter för Åbo universitet, Egentliga-Finlands förbund, gränsbevakningen, försvarsmakten, Trafikverket, Kimitoöns kommun, Finlands fyrförbund, Forum Marinum och Bengtskär Ab. Kansler Eero Vuorio är ordförande för delegationen och ombudsman Pekka Kanervisto sekreterare. FM Heimo Välimäki och kontra-amiral Veli-Jukka Pennala är sakkunniga medlemmar i delegationen.

Enskilda människor, företag och samfund

Alla som besöker Bengtskär och betalar inträdesavgiften bidrar till att byggnaden sköts om och hålls i skick. Inkomsterna från besökarna är fyrens främsta inkomstkälla, som täcker de årliga underhålls- och reparationskostnaderna. För stora grundreparationer behövs därtill extra finansiering. Till exempel åren 2006 och 2016 insamlades medel till Bengtskär-fonden via kampanjer riktade till enskilda människor, företag och samfund. Fyren tackar för alla bidrag, som hjälper till att bevara fyren för framtiden.

Eftersom fyren är en byggnadshistoriskt värdefull byggnad, har Museiverket ända från början deltagit i planeringen av reparationerna. Den sakkunskap, som Museiverket stått till tjänst med har varit av stor betydelse för bevarandet av byggnaden.

Beviljade utmärkelser

Årets företagare 2014

I Kimitoöns kommun, tillsammans med Rosala Vikingacentrum Ab och Wilson Charter Ab.

Årets företagare 2003

Familjen Wilson som driver företagen Wilson Marin Kb och Bengtskär Ab valdes till årets företagare i Dragsfjärds kommun år 2003.

Årets inhemska resemål 2000

Resejournalisternas förbund valde Bengtskärs fyr till årets inhemska resemål år 2000. Priset delades ut på resemässan 2001 i Helsingfors.

Henry Ford European Conservation Awards 1995-1996

Henry Ford European Awards ger belöningar för goda insatser i upprätthållande av miljö och kultur. Vinnarna väljs ut av en nationell jury, och år 1995-96 föll denna ära på Bengtskärs fyr.