Yhteistyötä majakalla

Turun Yliopisto ja Yliopistosäätiö

Saariston kehittämisprojektin osana Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, nykyisin nimeltään Brahea-keskus, ryhtyi vuonna 1992 korjaamaan Bengtskärin majakkaa museo- ja vierailumajakaksi. Vuonna 1995 majakka avattiin uuteen käyttöönsä ja se on sen jälkeen yli odotusten täyttänyt tehtävänsä ulkosaariston nähtävyytenä ja matkailun edistäjänä.

Kun valtio vuonna 1999 ilmoitti myyvänsä majakan, Turun yliopisto kääntyi Yliopistosäätiön puoleen tiedustellen säätiön mahdollisuuksia ja kiinnostusta ostaa majakka. Hankinta toteutui vuonna 2000 ja sen jälkeen säätiö on hallinnoinut majakkaa yhdessä Turun yliopiston ja matkailutoiminnasta vastaavan Bengtskär Oy:n kanssa. Majakasta huolehtiminen on esimerkki siitä, että yliopisto kantaa vastuuta alueellisesta kehittämisestä.

Turun Yliopistosäätiön tarkoitus on edistää ja tukea Turun yliopiston toimintaa. Säätiön tärkein toimintamuoto on sen rahastot, joiden tuotosta säätiö jakaa apurahoja. Yleisrahaston lisäksi säätiöllä on noin 60 nimikkorahastoa, joista säätiö jakaa vuosittain apurahoja yli miljoonalla eurolla. Säätiö omistaa ja hallinnoi sijoitusvarallisuudestaan erillään kulttuurikohteita, jotka tukevat Turun yliopiston toimintaa. Bengtskärin majakan ohella tunnettuja ovat Liedon Vanhalinnan seminaari- ja kulttuurikeskus sekä Tartossa sijaitseva Alvar Aallon suunnittelema Villa Tammekann. Turun Yliopistosäätiön Bengtskär-rahastoa kartutetaan lahjoituksin ja keräyksin. Bengtskärin vuosikorjauksista ja ylläpidosta vastaa matkailuyrittäjä. Peruskorjausluonteisiin korjauksiin kerätään varoja erillisten varainhankintakampanjoiden avulla (esimerkiksi vuonna 2006 toteutettuun ja yli 200 000 euroa maksaneen torniosan saumaukseen).

Bengtskärin neuvottelukunta

Turun Yliopistosäätiö asettaa Bengtskärin majakan toiminnan edistämiseksi yhteistyöelimen, jota kutsutaan Bengtskärin neuvottelukunnaksi. Neuvottelukunnassa on Yliopistosäätiön lisäksi edustajia muun muassa Turun yliopistosta, Varsinai-Suomen liitosta, rajavartiolaitoksesta, puolustusvoimista, liikennevirastosta, Kemiönsaaren kunnasta, Suomen majakkaseurasta, Forum Marinumista ja Bengtskär Oy:stä. Neuvottelukunnan puheenjohtaja toimii kansleri Eero Vuorio ja sihteerinä säätiön asiamies Pekka Kanervisto. Neuvottelukunnan asiantuntijajäseninä toimivat VM Heimo Välimäki ja kontra-amiraali Veli-Jukka Pennala.

Yksityiset ihmiset, yritykset ja yhteisöt

Jokainen joka käy Bengtskärissä ja maksaa pääsymaksun, tukee rakennuksen ylläpitoa ja kunnossa pysymistä. Matkailutulot ovat majakan tärkein tulolähde, jolla katetaan vuosittainen ylläpito ja huolto. Suuriin peruskorjauksiin tarvitaan kuitenkin lisärahoitusta, ja esimerkiksi vuosina 2006 ja 2016 kerättiin Turun Yliopistosäätiön Bengtskär-rahastoon varoja sekä yhteisöiltä, yrityksiltä että yksityisiltä. Rahasto on perustettu turvaamaan majakan kunnossa pysyminen pitkälle tulevaisuuteen. Bengtskär kiittää kaikesta avusta!

Koska majakka on rakennushistoriallisesti merkittävä rakennus, Museovirasto on korjaustöiden alkamisesta asti ollut mukana töiden suunnittelussa. Museoviraston tarjoama asiantuntija-apu ja yhteistyö on ollut rakennuksen suojelun kannalta tärkeä.

Myönnetyt palkinnot

Kemiönsaaren kunnan vuoden yrittäjät 2014

Yhdessä Rosalan Viikinkikeskus Oy:n sekä Wilson Charter Oy:n kanssa.

Dragsfjärdin vuoden yrittäjä 2003

Wilson Marin Ky ja Bengtskär Oy ja näiden yritysten toimintaa ylläpitävä Wilsonin perhe valittiin vuonna 2003 vuoden yrittäjiksi Dragsfjärdin kunnassa.

Vuoden kotimainen matkakohde vuonna 2000

Matkailutoimittajien kilta valitsi Bengtskärin majakan vuoden 2000 kotimaiseksi matkakohteeksi. Palkinto luovutettiin Matka 2001- messuilla Helsingissä.

Henry Ford European Conservation Awards / Finland 1995-1996

Henry Fordin nimeä kantava säätiö edistää ympäristön suojelua, ja myöntää kulttuurin ja luonnon säilyttämisestä European Conservation Award-palkinnon. Vuonna 1995/96 tämä kunnia lankesi Suomen osalta Bengtskärin majakalle.