Ympäristön huomioiminen

Kaikessa Bengtskärin toiminnassa pyritään huomioimaan ympäristönäkökohdat ja kestävän kehityksen vaatimukset. Saari on pieni ja karu kallioluoto, jonka pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria. Kovalla tuulella meri huuhtelee aina silloin tällöin koko saaren yli. Koska suurin osa pinta-alasta on sileää kalliota, saaren maasto kestää hyvin majakkasaarella vierailevien ihmisten kulutuksen. Kasvillisuutta saaressa on vain paikoissa, jonne eri aikakausina on tuotu multaa. Ensimmäinen multa tuotiin saareen majakan rakentamisen yhteydessä, asiakirjojen mukaan ”majakkapalvelijain hauskuudeksi”. Saaressa ei kasva puita, mutta sen verran matalaa kasvillisuutta, että sadat haahkat löytävät sieltä hyviä pesimispaikkoja.

Valokuva murtuvista aalloista ja haahkoista.
Valokuva haahkoista.
Valokuva murtuvista aalloista.

Vesihuolto

Majakkasaaressa ei ole kaivoa. Pesuvetenä käytetään sadevettä, jota kerätään suureen säiliöön. Kaikki hanoista tuleva vesi on sadevettä. Vettä pyritään käyttämään mahdollisimman säästeliäästi. Juomavettä valmistamme merivedestä käänteisosmoosilaitteella.

Jätehuolto

Majakalla on uusi, erittäin ympäristöystävällinen jäteveden puhdistuslaitos, joka asennettiin syksyllä 2017. Orgaaninen jäte kompostoidaan saaressa ja muu jäte kuljetetaan lajittelun jälkeen asianmukaisille saariston jätehuoltopisteille.

Sähköhuolto

Bengtskär on liitetty valtakunnalliseen sähköverkkoon ja sähkö tuotetaan uusiutuvista energialähteistä. Majakalla pyritään monin tavoin energiatehokkuuteen ja sähkön säästämiseen.

Haahkojen suojelu

Bengtskärissä ihminen on osoittautunut haahkan parhaaksi ystäväksi. Kun merikotka 1970-luvulla tuli uhanalaiseksi, Maailman luonnonsäätiö aloitti kotkien ruokinnan viemällä niille talvisin lihaa saariston luodoille. Ruokinta jatkui 20 vuoden ajan, ja sen ansiosta kanta elpyi niin hyvin, että kotka ei enää ole uhanalainen. Voidaan jopa väittää, että kanta kasvoi liian suureksi. Viime vuosina tutkijat ovat ilmaisseet huolensa siitä, että nyt puolestaan haahkakanta on romahtanut suurissa osissa saaristoa. Suojattomat hautovat haahkaemot ovat helppo saalis merikotkille, ja munista ja poikasista ne saavat maukkaita suupaloja.

Kotkalla ei ole luonnollisia vihollisia, mutta se pelkää ihmistä. Sen tähden haahkat voivat löytää turvapaikan paikoissa, joissa ihmisen läsnäolo pitää kotkat loitolla. Bengtskär on sellainen paikka. Ennen kuin majakan kunnostus aloitettiin, saaressa pesi 3-5 haahkaa. Sen jälkeen kun Bengtskär avattiin museo- ja vierailumajakkana, pesivien lintujen lukumäärä kasvoi vuosi vuodelta. Keväällä ja kesällä 2018 saaressa pesi noin 400 haahkaa, ja pitkälle yli tuhat poikasta kuoriutui.

Bengtskärissä haahkat saavat olla rauhassa paitsi kotkilta myös muilta vihollisiltaan, kuten lokeilta, variksilta ja minkeiltä. Vuosien myötä haahkat ovat ottaneet tavaksi jäädä Bengtskärin läheisyyteen senkin jälkeen, kun poikaset ovat kuoriutuneet ja ne on viety mereen. Illaksi sekä haahkat että poikaset hakeutuvat ylös saaren kallioille. Poikaset kerääntyvät tiiviisti yhteen untuvarykelmiksi, joita emot yhteisesti vartioivat.

Haahkaluotona Bengtskär on ainutlaatuinen koko maailmassa. Kiinnostuneet kävijät voivat nähdä ja kokea haahkojen pesinnän matkustamalla majakkasaarelle Kasnäsista lähtevillä haahkaretkillä toukokuussa tai vuorolaivoilla kesäkuussa.

Haahkat eivät ole kesyjä, ne ovat villejä lintuja. Pesintää ei saa häiritä menemällä liian lähelle lintuja, eikä niitä missään nimessä saa koskettaa. Noudattamalla parin metrin turvaväliä, lintuja voi yleensä turvallisesti ihastella ja valokuvata. Näitä sääntöjä noudattamalla Bengtskärissä voi kokea ikimuistoisia kevät- ja alkukesäpäiviä haahkojen seurassa.

Valokuva haahkoista.
Valokuva haahkoista.
Valokuva merikotkasta.