Läge

Vid Finska vikens mynning, 30 kilometer sydväst om Hangö, höjer sig Nordens högsta fyrbyggnad 52 meter över havet. Fyren är belägen på det yttersta skäret i Skärgårdshavet, i den östra delen av Norra Östersjön. Den närmaste skärgårdsbyn Rosala ligger 18 kilometer norr om Bengtskär.

Besök på sommaren 2023

Coronapandemin kan leda till specialarrangemang, men baserad på förra året tror vi inte att pandemin kommer att påverka verksamheten avsevärt.

Vi mottar bokningar normalt och vi meddelar våra kunder ifall det sker anmärkningsvärda ändringar.